อ่านสถานการณ์และอนาคตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 4 ภาค

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยชะลอตัวลง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวและการผลิต แม้ว่าอสังหาริมทรัพย์ระดับราคา ‘กลางถึงสูง’ ยังไปได้เพราะยังมีความต้องการอยู่

แต่ต้องเฝ้าระวังอาคารชุดและบ้านแนวราบระดับราคา ‘กลางถึงล่าง’ ที่ขายยากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรม


ทั้งนี้จากปัจจัยข้างต้นส่งผลต่อความเสี่ยงในระยะถัดไป คือตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีอุปทานคงค้างหรือมีสต๊อกบ้าน/ห้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สูงขึ้น

โดยเฉพาะหลังหมดมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไป


อย่างไรก็ตาม จะเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการในหลายด้าน เช่น การลดต้นทุน ตั้งราคาขายให้ต่ำลง และชะลอการลงทุน หรือจนกว่าจะมีวัคซีนอย่างแพร่หลาย

 

Visitors: 453,152