เกี่ยวกับเรา About Us

                Neat Property operates as a broker for purchase, sale, consignment, rental, such as 

New house, second hand house, townhouse project, house condo, land and also take care of the deposit

Advertising On the webpage, various advertising media for the new house project, secondhand house, we run our business in a friendly, honest, sincere, reliable manner. 

Trust in Neat Property

 

Address Address:

NEAT PROPERTY property

B-AVENUE Watcharapol

555/151 Sukhaphiban 5 Road, Or Ngoen Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok 10220 Tel. 02 549 2888, 02 153 5888 Fax 02 157 3222 Email: sales@neatproperty.com


B-AVENUE WATCHARAPOL

555/151 Sukhapibal 5 RD. Aognen Saimai Bangkok Thaiand 10220 T. + 662 5492888, +662 1535888 F. +662 1573222 Email: sales@neatproperty.com

       

 

 

 

 

 

                                 

                          

 

 

 

Visitors: 451,427